Hvor investerer pensionskasser deres formuer?

Lær hvor pensionskasserne investerer deres formuer

Pensionskasser er foreninger der administrerer deres medlemmers pensioner. Som regel forvalter de danske pensionskasser den overenskomstbaserede arbejdsmarkedspension i en bestemt branche.

En pensionsordning er en obligatorisk ordning, hvor en arbejdsgiver bidrager til en pulje, der er afsat til en arbejdstagers fremtidige ydelse. Puljen af midler investeres på medarbejderens vegne, og indtjeningen på investeringerne genererer indkomst til arbejderen ved pensionering, eller forsikring, hvis sygdom eller en ulykke indtræffer. 

Skiftende markedsforhold, og behovet for at opretholde et tilstrækkeligt højt afkast, har resulteret i regler, der tillader investeringer i de fleste aktiver. Her er et overblik over nogle af de mest almindelige investeringer, som pensionskasser typisk foretager, og vi tager et kig på nogle af de aktiver som en pensionskasse typisk vil eje.

 

Den samlede pensionsformue i Danmark er på 1.500 milliarder kr.

Aktier

Aktieinvesteringer i blue-chip aktier er en vigtig investeringskategori for pensionsfonde. Forvaltere fokuserer traditionelt på udbytte kombineret med vækst. 

Større fonde administrerer selv deres aktieporteføljer. Mindre fonde vil sandsynligvis søge ekstern ledelse – eller også investere i institutionelle versioner af de samme investeringsforeninger og børshandlede fonde, som individuelle investorer. 

Hvis du vil vide mere om hvordan du investerer i aktier, så kan vi anbefale Investikon sin finansblog, som tilbyder en masse god hjælp til begyndere. 

 

Kapitalfonde

Institutionelle investorer, såsom pensionsfonde, og dem, der er klassificeret som akkrediterede investorer, investerer i kapitalfonde, hvilket er en langsigtet, alternativ investeringskategori, der er velegnet til sofistikerede investorer. Faktisk er pensionsfonde en af de største kapitalkilder for kapitalfonde.

I deres reneste form repræsenterer kapitalfonde forvaltede puljer af penge, der er investeret i aktierne i privatejede virksomheder med det formål i sidste ende at sælge investeringerne for betydelige gevinster. Kapitalfondsforvalterne opkræver høje gebyrer baseret på løfter om afkast over markedsgennemsnittet.

 

Ejendom

Pensionsfondens ejendomsinvesteringer er typisk passive investeringer foretaget gennem ejendomsinvesteringsfonde, eller kapitalfonds-puljer. Nogle pensionsfonde driver ejendomsafdelinger for at deltage direkte i erhvervelse, udvikling eller forvaltning af ejendomme.

Langsigtede investeringer er som regel i erhvervsejendomme, såsom kontorbygninger, industriparker, lejligheder eller detailområder. Målet er at skabe et portefølje af ejendomme, der kombinerer værdistigning på aktier med en stigende strøm af inflationsjusteret indkomst for at balancere op- og nedture på markederne.

 

Infrastruktur

Infrastrukturinvesteringer er også en mindre del af de fleste pensionsordningers aktiver, men det er et voksende marked med en bred vifte af offentlige og private projekter, såsom strøm, vand, veje og energi. 

Inflationsbeskyttelse

Inflationsbeskyttelse er aktiver, der har tendens til at stige i værdi, når inflationen stiger. Det kan f.eks. være inflationsjusterede obligationer, råvarer, valutaer og rentederivater. 

En anden strategi er passiv matching, også kendt som “immunisering”, der er en investeringsstrategi, hvor man matcher fremtidige aktivers salg og indtægtsstrømme mod tidspunktet for forventede fremtidige udgifter. Den bruges ofte i et forsøg på at minimere et porteføljes afviklingsrisiko ved at sikre aktivsalg, rente- og udbyttebetalinger svarer til forventede udbetalinger til pensionsmodtagere. Det står i modsætning til simplere strategier, der forsøger at maksimere afkastet uden hensyntagen til timing af tilbagetrækning.

 

Categories:

Vi samler anmeldelser, priser, ekspertråd og tests. Vores guides er baseret på research og uvildige tredjeparts forbruger-tests.Bemærk, artiklens årstal er er et udtryk for, hvornår artiklen sidst er opdateret, og ikke et udtryk for, hvornår produkterne er testet.

OBS: Betalt indhold kan forekomme på siden